Szkiełkiem i Okiem

IX POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY „SZKIEŁKIEM I OKIEM” pod hasłem „Sole - niezwykłe substancje”

Konkurs dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych

termin nadsyłania zgłoszeń – 8 lutego 2024 r.

termin konkursu – 22 lutego 2024 r.

CELE KONKURSU

- Popularyzacja nauk przyrodniczych wśród uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentów przy wykorzystaniu urządzeń i materiałów codziennego użytku.

- Rozwijanie umiejętności posługiwania się wiedzą przyrodniczą.

- Rozpowszechnianie wiedzy i zainteresowań przyrodniczych.

- Rozwijanie twórczego myślenia uczniów.

Regulamin i formularze zgłoszeniowe można pobrać pod tym linkiem: REGULAMIN I FORMULARZE