Społeczność szkolna

Jesteśmy szkołą kameralną, nasze klasy nie przekraczają piętnastu osób, w ten sposób nie tylko wszyscy uczniowie znają siebie nawzajem, ale również kadra zna swoich wychowanków. Opiekun duchowy, szkolny pedagog oraz wychowawcy przykładają wagę do rozwijania u naszych uczniów cnót społecznych - odpowiedzialnych za zgodne i owocne życie we wspólnocie. Działanie szkolnych korporacji sprzyja integracji międzyklasowej, podobnie działa również nauka ministrantury prowadzona przez starszych uczniów. W duchu edukacji rozdzielnej podzieliliśmy przestrzeń, w której uczniowie spędzają przerwy, na męską i żeńską, podział ten pozwala się uczniom skupić na nauce i lepiej odnaleźć się w grupie swoich rówieśników oraz budować z nimi prawidłowe relacje.