Sodalicja „Amor Veritatis”

Sodalicja młodzieży katolickiej „Amor Veritatis” (łac. „Umiłowanie Prawdy") to organizacja zrzeszająca uczniów Szkół św. Tomasza z Akwinu pragnących lepiej poznać Prawdę Wcieloną, a więc Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dążą oni do tego poprzez świadomy udział w liturgii Kościoła i regularne przystępowanie do Sakramentów św.

 

Wzrost w poznaniu i umiłowaniu Prawdy jest wspierany przez regularne spotkania, w trakcie których ksiądz opiekujący się Sodalicją stara się im w atrakcyjny i przystępny sposób przedstawić Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego naukę oraz prawo, wykorzystując dzieła sztuki i odnosząc się współczesnej kultury. Metoda ta ma zapobiec pewnemu rozdwojeniu, które jest częstym problemem we współczesnym świecie.

Otóż młody człowiek, widząc z jednej strony potężny i atrakcyjny przekaz tego świata wylewający się z wszechobecnych ekranów, i słysząc z drugiej strony w trakcie liturgii i na katechezie naukę Pana Jezusa, łatwo może dojść do przekonania, że te dwa światy nie mają punktów stycznych i że istnieją niejako obok siebie. Spotkania Sodalicji mają pomóc mu w ocenie wytworów kultury i sztuki w świetle nauczania Pana Jezusa. Młody człowiek powinien dostrzec kulturotwórczy wpływ Prawdy, która niejednokrotnie przemawia do nas poprzez dzieła kultury i sztuki, potrafiąc jednocześnie krytycznie ocenić w świetle Bożego objawienia różne przejawy ataku na prawdę obecne w wytworach kultury.

Członkowie Sodalicji odmawiają codziennie modlitwę św. Tomasza o dar mądrości:

Stwórco niewypowiedziany!
Ty, który rozwiązujesz język niemowląt,
Ukształtuj i mój język,
i wlej w moje usta łaskę swego błogosławieństwa.
Daj mi jasność rozumienia,
zdolność zapamiętywania,
łatwość uczenia się,
dokładność wyjaśniania i omawiania.
Gdy rozpoczynam – pouczaj mnie,
gdy rozwijam i wyjaśniam – kieruj mną,
gdy dokończę – dopełnij łaską zrozumienia.
Ty, który jesteś prawdziwym Bogiem i człowiekiem,
dawaj mi smak Bóstwa i dobrego człowieczeństwa.
Amen

Sodalicja na wakacyjnym wyjeździe na święcenia kapłańskie do Zaitzkofen