Rekrutacja

W Szkole Podstawowej i Liceum prowadzony jest nabór do wszystkich klas.

Uczniowie przyjmowani są do Szkoły Podstawowej na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z rodzicami i kandydatem. Kandydat pisze również egzamin wstępny z języka polskiego i matematyki. Termin egzaminu umawiany jest indywidualnie z rodzicami. W przypadku kandydata do klasy I zapoznajemy się z diagnozą gotowości szkolnej. Prowadzimy również nabór do oddziału przedszkolnego, czyli „zerówki”.

Kandydaci do I klasy Liceum przyjmowani są na wniosek rodziców, na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz egzaminu wstępnego z języka polskiego i matematyki. Termin egzaminu umawiany jest indywidualnie z rodzicami.

Prowadzony jest także nabór do pozostałych oddziałów LO – na podstawie świadectwa ukończenia klasy oraz egzaminu wstępnego z języka polskiego i matematyki. Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania miejsc.

Kryteriami przyjęcia do Szkoły są wyniki egzaminów wstępnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem oraz rodzicami. Zainteresowani rodzice zapoznawani są z zapisami Statutu Szkoły. Zobowiązują się do ich przestrzegania, co potwierdzają w formie deklaracji pisemnej. Przyjęcie uczniów do Szkoły dokonuje się na podstawie decyzji podejmowanej przez dyrektora Szkoły.

Nauka jest odpłatna. Czesne wynosi kolejno: 1000 zł w klasach 0-3 SP oraz 1200 zł w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej i we wszystkich klasach Liceum. Czesne płatne jest dwanaście razy w roku, nie jest w nie wliczony koszt obiadów. Obowiązuje również jednorazowe wpisowe w wysokości 1000 zł. Rodzice posyłający do szkoły trzecie dziecko płacą za nie 70% normalnego czesnego, za czwarte 50 %, za piąte i każde kolejne 30%

Kandydaci, których sytuacja materialna nie pozwala na uiszczanie pełnego czesnego, mogą ubiegać się dofinansowanie ze strony organu prowadzącego Szkołę, Fundacji Sancti Josephi. Wysokość wsparcia ustalana jest indywidualnie. 

Uczniowie mieszkający w znacznej odległości od Szkoły mogą skorzystać z bursy męskiej mieszczącej się w Otwocku. Bursa oferuje stałą opiekę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Koszt bursy wraz z całodobowym wyżywieniem wynosi 800 zł miesięcznie.

W celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminów wstępnych prosimy o kontakt telefoniczny:

780 069 997

lub mailowy:

[email protected]