O nas

„Mądrości nauczyłem się bez obłudy i użyczam jej bez zazdrości” (Mdr 7,13)

Szkoły św. Tomasza z Akwinu w Józefowie pomagają w edukacji dzieci i młodzieży Rodzinom, które chcą realizować ją w świadomej i odpowiedzialnej współpracy ze Szkołą. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rzeczą jest wzięcie odpowiedzialności za formację dzieci i młodzieży. Wiemy, że nie jest to możliwe w oderwaniu od Prawdy, Dobra i Piękna, których źródłem i pełnią jest Bóg.

Celem istnienia naszej Szkoły jest współpraca z Rodzicami zatroskanymi o prawdziwie katolickie wychowanie i kształcenie swoich dzieci. W szczególny sposób jesteśmy ukierunkowani na Rodziny przywiązane do łacińskiej tradycji liturgicznej i duchowej Kościoła, pozostajemy jednak otwarci na wszystkich uczniów, którzy akceptują charakter Szkoły wyrażony w Statucie i innych zapisach prawa wewnątrzszkolnego. W naszej pracy czerpiemy z doświadczeń pokoleń (edukacja klasyczna), pozwala nam to skutecznie przygotować swoich wychowanków do odkrycia i odpowiedzenia na Boże powołanie w realiach współczesnego świata.

Katolicki charakter naszej szkoły, wraz zastosowaniem zasad edukacji klasycznej, stanowią o wyjątkowości naszej Szkoły. Pozwalają nam one formować całego człowieka, według wzoru przedstawionego nam w Bożym Objawieniu. Nie skupiamy się więc jedynie na ćwiczeniu pamięci naszych wychowanków lub wyćwiczeniu pewnych zewnętrznych zachowań. Staramy się dogłębnie uformować człowieka, rozwijać go w sposób kompletny, całościowy. Chcemy rozwijać cały umysł młodego człowieka, wraz ze wszystkimi jego zdolnościami, a nie jedynie ćwiczyć pamięć, chcemy umacniać wolę, aby miała ona siłę opierać się chwilowym zachciankom i mężnie podążała za tym, co rozum uznał za prawdziwe i dobre. Pragniemy rozwijać wszystkie władze ludzkiej duszy tak, aby młody człowiek, opuszczając naszą szkołę, z mocą i stanowczością podążał za tym, co prawdziwe, dobre i piękne.

O tym jak przebiega rekrutacja można przeczytać pod linkiem: REKRUTACJA