Zakończenie roku szkolnego 2021/22

Sierpień 05, 2022
źródło: Szkoły św. Tomasza z Akwinu

Rok szkolny 2021/2022 jak zwykle zakończyliśmy Mszą Świętą oraz uroczystością, na której wręczane są nagrody za wyniki w nauce oraz wzorową postawę. Uczniowie w kazaniu Księdza Rektora usłyszeli prawdę na temat wiedzy, której samo posiadanie jeszcze nie gwarantuje moralnego zwycięstwa. Za przykład posłużył Herod, który wiedział wiele, z zainteresowaniem słuchał Jana Chrzciciela, ale to nie wystarczyło do podjęcia właściwych decyzji. Przykładem zupełnie innego zachowania jest Dobry Łotr, który pomimo wcześniejszych wielkich upadków potrafił uwierzyć i zaufać, że Chrystus może przebaczyć mu wszystkie jego tak liczne grzechy.

Podczas uroczystości uczniowie otrzymali nagrody za wiedzę oraz właściwe jej wykorzystanie: nagroda Rektora Szkoły przypadła uczniom klasy III LO, Adzie Chudzik i Janowi Mioduszewskiemu. W corocznej szlachetnej rywalizacji civitates zwyciężyła Sarmatica. Wychowawcy klas z przyjemnością wręczyli nagrody książkowe wszystkim uczniom, którzy zapracowali na wysoką średnią ocen oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania. Wyróżnieni zostali także uczniowie, którzy z powodzeniem reprezentowali Szkołę w konkursach o szerokim zasięgu: Mikołaj Bieniek, uczeń klasy II SP, został finalistą Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Puchacz Piotr” oraz laureatem Międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny”, uzyskując maksymalną ilość punktów do zdobycia. Stanisław Kantorowicz, uczeń klasy II LO, został laureatem XXXIV Olimpiady Filozoficznej.