Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego

Maj 27, 2022
źródło: Szkoły św. Tomasza z Akwinu

25 maja dwanaście uczennic klasy czwartej uczestniczyło w zajęciach w Muzeum Powstania Warszawskiego. Przekazanie wiedzy o dziejach Powstania i okresie II wojny światowej rozpoczęło się w Sali Małego Powstańca.

Kim byli powstańcy? Dziewczęta zastanawiały się nad ich umiejętnościami, zasadami, których musieli przestrzegać, nad ich różnorodnymi zadaniami. Poznawały elementy codziennego życia żołnierzy. Na ekspozycji muzealnej mogły przyjrzeć się ekwipunkowi i ubiorom powstańców, którzy 1 sierpnia 1944 r. o g. 17.00, godzinie „W”, podjęli największą akcję zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Duże zainteresowanie wśród nich wzbudziły symbole, którymi posługiwali się Zawiszacy i zadania, jakie wypełniali w okresie okupacji. Z uwagą słuchały o ich najważniejszej misji, czyli Harcerskiej Poczcie Polowej, która działała na terenie stolicy w trakcie Powstania. Poprzez rozmowę, lekturę oryginalnych listów powstańczych oraz zwiedzanie ekspozycji muzealnej uczennice dowiedziały się, jak wówczas funkcjonowała poczta, jakie obowiązywały zasady korespondencji i jak wielka odpowiedzialność spoczywała na barkach małych łączników. W trakcie lekcji zostało podkreślone znaczenie symboli narodowych, których używanie w okresie okupacji było zakazane, przypomniano również znaki i terminy związane z Małym Sabotażem oraz walką konspiracyjną, takie jak kotwica, biało-czerwona opaska, czerwony krzyż oraz lilijka harcerska.

Dziewczęta z przejęciem słuchały opowieści o losach dzieci w trakcie okupacji i podczas Powstania Warszawskiego, ich trudnej sytuacji i warunkach życia. Dowiedziały się, dlaczego najmłodsze dzieci były szczególnie chronione w czasie walk. Zarówno lekcja, jak i przejście przez ekspozycję było doświadczeniem „żywej historii” w atrakcyjnej i zarazem mocno zapadającej w pamięć formie.