Szkolny Konkurs Retoryczny

Czerwiec 19, 2023
źródło: Szkoły św. Tomasza z Akwinu

W czwartek, 20 kwietnia rozstrzygnięto Szkolny Konkurs Retoryczny, w którym rywalizowali ze sobą członkowie szkolnych korporacji. Tym razem konkurs miał dwa etapy: pisemny (polegający na wykazaniu się m.in. znajomością figur retorycznych i umiejętnością analizy tekstu) oraz drugi – polegający na wygłoszeniu mowy.

Etap pisemny konkursu odbył się 13 kwietnia. Wszyscy uczniowie będący członkami szkolnych civitates napisali krótki test, w którym analizowali fragmenty mowy ks. Piotra Skargi. Z kolei w czwartek, 20 kwietnia przedstawiciele korporacji wygłaszali wobec audytorium zgromadzonego w sali teatralnej mowy na wybrany przez siebie temat. Jury oceniało wybór i realizację tematu, kompozycję mowy, użyte środki retoryczne, poprawność językową oraz płynność prezentacji. Tematy mów były różnorodne: od obrony wypraw krzyżowych, przez pochwałę demokracji aż do tego, jak się uczyć, nie ucząc się. Mówcy prezentowali zróżnicowany poziom, ale niemal wszystkie wystąpienia spotkały się z entuzjastycznym odbiorem audytorium.