Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - niezłomny kapitan „Uskok”

Marzec 17, 2023
źródło: Szkoły św. Tomasza z Akwinu

Każdy z Żołnierzy Niezłomnych był postacią tragiczną, stojącą przed dramatycznymi wyborami, z których żaden nie był dobry. Jednak los bohatera tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się w Akwinacie w środę 1 marca, był szczególnie tragiczny. Kapitan Zdzisław Broński (1912-1949), pseudonim „Uskok”, przywódca powojennego podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie, to bohater szczególnie godny upamiętnienia.

Uczniowie klasy III naszego Liceum pod merytoryczną opieką pana profesora Jacka Łapki (przy udziale pani profesor Sylwii Jurkowskiej i pana profesora Pawła Siergiejczyka) przygotowali prezentację poświęconą postaci kapitana „Uskoka”, ilustrowaną zdjęciami tego dowódcy i jego podwładnych. Mocno podkreślono ciągłość walki Zdzisława Brońskiego z kolejnymi okupantami: od 1939 r. z niemieckim, a po 1944 r. z sowiecko-komunistycznym. Zwrócono uwagę na ogromny autorytet, jakim cieszył się zarówno wśród swoich żołnierzy, jak i ze strony innych dowódców niepodległościowej partyzantki, zwłaszcza majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim „Zapora”, po którego uwięzieniu przejął kierowanie oddziałami na Lubelszczyźnie.

Obchody 1 marca uświetnił występ szkolnego chóru pod kierunkiem pani profesor Olgi Kuszpy, który wykonał utwory związane z pamięcią o Żołnierzach Niezłomnych. Innym akcentem artystycznym była recytacja wiersza Zbigniewa Herberta „Przesłuchanie anioła”, który dobrze oddaje grozę ubeckich katowni dla polskich patriotów. Jak co roku, uczniowie przygotowali również tablicę poświęconą bohaterowi, pod którą złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz.