Dzień Patrona Anno Domini 2023

Marzec 28, 2023
źródło: fsspx.news

Siódmego marca, we wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, odbył się kolejny Dzień Patrona w naszej Szkole. Najważniejszym punktem była uroczysta Msza Święta. Ksiądz Rektor podczas kazania mówił o wielkim wpływie św. Tomasza z Akwinu na naukę, szczególnie na nauki przyrodnicze. To patron naszej Szkoły „zszedł na ziemię" z wysokich idei platońskich, rzeczywistości „chrzcząc" filozofię Arystotelesa. Ksiądz Rektor wspominał także o dwóch tematach, które zawsze wywołują gwałtowną wrogość podczas internetowych debat; dotyczą one Najświętszej Maryi Panny oraz właśnie św. Tomasza z Akwinu.

Po Mszy odbyły się śniadania klasowe wraz z integracją, której służyło ćwiczenie o nazwie „okulary dobra". Polegało ono na tym, że uczniowie w parach mówili sobie wzajemnie komplementy dotyczące ich cnót, postawy, charakteru. Celem zadania było pozytywne spojrzenie na drugą osobę, przeciwstawne do postaw krytyki i „dostrzegania drzazgi w oku brata swego”.

Po śniadaniu odbyły się tradycyjne konkursy: śledziowy oraz filozoficzno-apologetyczny dla klas licealnych. Zadaniem każdej korporacji było przygotowanie trzech potraw. Oceniane były: smak, wygląd i prezentacja. Komisja orzekła, że zwyciężyła korporacja Medievica, a drugie miejsce zajęły ex aequo Antiqua i Sarmatica. Konkurs filozoficzno-apologetyczny wygrała civitas Antiqua.

Po śniadaniu dla uczniów klas 4-8przygotowano Wielką Grę Akwinaty, zawierającą szereg opartych na życiorysie Patrona zadań z różnych dziedzin wiedzy. Uczestnicy wędrowali po klasach, wykonując kolejne ćwiczenia pod opieką swoich wychowawców. Uczniom najbardziej spodobały się zadania o nazwach: Monte Cassino (wyzwania sportowe), Rzym (odgadywanie zabytków Wiecznego Miasta), Quadrivium (śpiew wybranej piosenki), Profesor (napisanie fraszki, wierszyka lub narysowanie komiksu) oraz Neapol (zadania matematyczne i geograficzne). Gra miała cel edukacyjny: poznanie życiorysu Akwinaty, historii zakonów i dziedzictwa chrześcijańskiej Europy, a także integracyjny: rozwijanie współpracy z innymi uczniami i wychowawcą. Podczas gry nieocenioną pomocą służyli harcerze. Piętnastego marca odbyła się gala Gry Akwinaty, podczas której nastąpiło podsumowanie i ogłoszenie wyników. Przedstawiają się one następująco: I miejsce – klasa 7ż, II miejsce – klasa 5ż, III miejsce – klasa 6ż; wyróżnienia: za najpiękniej ozdobioną mapę – 5ż, za najlepszy wynik w zadaniu Zakony – 6m.

U najmłodszych, czyli uczniów klas 0-III,wychowawczynie przeprowadziły pogadanki na temat życiorysu św. Tomasza: jakie jego cechy sprawiają, że jest dla nas wzorem, jak znosił trudne sytuacje (uwięzienie przez rodzinę, nieprzychylność wobec wyboru zakonu, potem niedobre traktowanie w szkole i nagłe okazanie jego mądrości), następnie dzieci rozwiązywały quiz wiedzy o patronie. Na podstawie wcześniejszej pogadanki uczniowie zmierzyli się z trudnymi pytaniami, np.: co św. Tomasz robił przed czytaniem czy pisaniem? jak nazywano go na studiach? jak zachował się w danej sytuacji? jaką radę podał, aby ustrzec się grzechu?. Kolejne wyzwanie było zadaniem artystycznym – należało pokolorować rycinę w ozdobnej ramce lub narysować świętego patrona czy też jego atrybuty. Ogromną radość sprawiły gry i zabawy z harcerzami: żywe domino, zgadywanki, wykreślanki wyrazowe.

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom i dyrekcji za pomoc w organizacji Gry Akwinaty oraz uczniom i harcerzom za wielkie zaangażowanie i udział!