Spotkanie formacyjne i integracyjne

Lis
22
Listopad 22, 2023
Szkoły Akwinaty

Ze względu na wciąż rosnącą liczbę uczniów lekko modyfikujemy plan spotkania:

17.00 Spotkanie z wychowawcami klas 0-3

17.30 Wykład formacyjny o cnotach ks. Piotra Dzierżaka FSSPX na sali teatralnej

18.15 Spotkania z wychowawcami klas od 4 SP do 4 LO