Rekolekcje wielkopostne dla starszych uczniów

Mar
25
Marzec 25, 2021
Szkoły Akwinaty

Rekolekcje wiekopostne dla klas IV SP – III L

9.15 modlitwa na rozpoczęcie

9.20 pierwsza nauka

9.50 – 10.00 przerwa

10.00 Msza św. śpiewana z kazaniem

11.15 -11.30 przerwa

11.30 druga nauka

12.00 - 12.15 przerwa

12.15 Droga Krzyżowa

około 13.00 zakończenie rekolekcji (po rekolekcjach nie ma żadnych zajęć)

Rekolekcje będą transmitowane na kanale FSSPX Polska.