Konkurs MiniGlobe współorganizowany przez Szkoły Akwinaty