Msza szkolna

Msza św. w szkolnej kaplicy

Całe życie naszej Szkoły skoncentrowane jest wokół ofiary Mszy świętej. To Msza św. stanowi centrum naszej duchowości, ponieważ stanowi ona centrum życia całego Kościoła. W trakcie najświętszej Ofiary zostaje ponowiona w sposób bezkrwawy ofiara Pana Jezusa na Krzyżu. Jest ona więc ponowieniem wydarzenia, podczas którego odkupione zostały nasze winy, wydarzenia, które umożliwiło nam zostanie „uczestnikami boskiej Natury” (2 Pt. 1,4).

Mogliśmy zostać wszczepieni w Chrystusa i w ten sposób stać się dziedzicami Nieba – a więc dziedzicami wiecznej szczęśliwości samego Boga. W takcie ofiary Mszy św. Pan Jezus staje się rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie i wtedy szczególnie hojnie rozdaje wszystkie łaski potrzebne do naszego uświęcenia, do pokonania naszych grzechów i do praktykowania cnót. 

To właśnie wokół ołtarza pragniemy gromadzić naszych uczniów, chcemy prowadzić ich do tego zdroju wszelkich łask. To przy ołtarzu młody człowiek ma największą szansę poznać Boga, zobaczyć Jego wszechmoc i miłość. Tutaj możemy rozważać Boga, który jest tak potężny i kochający jednocześnie, że pragnie ukrywać się pod postacią pokarmu, pod postacią chleba. W ten sposób ukrywa On swą potęgę, aby zjednoczyć się z nami, aby do nas przyjść. Tutaj, patrząc na Syna Bożego oddającego swoje życie na Krzyżu i ukrywającego się w Najświętszym Sakramencie, młody człowiek może uczyć się ofiarności, gotowości do poświęcenia. 

To właśnie szlachetne w swej prostocie piękno rytu rzymskiego jest wielką szkołą cnoty. Msza św. Trydencka doskonale wyraża szacunek, jaki jesteśmy winni Panu Bogu. Jest ona niezwykle wyraźnie ukierunkowana na cześć Bożą, jest zarówno w całości, jak w szczegółach teocentryczna (ukierunkowana na Boga) i stąd doskonale pokazuje człowiekowi, kim jest (stworzeniem Bożym) i jaki jest jego cel (poznanie i miłość Boga, uwielbienie Go i wieczna szczęśliwość w niebie). 

Język łaciński poprzez swoją tajemniczość doskonale wyraża fakt, że dzieje się tutaj coś absolutnie wyjątkowego i niecodziennego. Doskonale pokazuje, że mamy tu do czynienia z prawdziwą tajemnicą wiary, z tajemnicą, której nie pojmiemy nigdy do samego końca, bowiem rzeczywistość wcielenia i odkupienia znajduje się poza naszą możliwością poznania.

Młodzież, uczestnicząc czynnie w liturgii poprzez rozważanie jej tajemnic, ministranturę i śpiew, jest w nieustannym kontakcie z sercem naszej wiary, z tym przepotężnym sercem, które uformowało wszystkich świętych i które „pompuje” Bożą łaskę, rozprowadzając ją po całym mistycznym ciele Kościoła.

Uczniowie uczestniczą w śpiewanej Mszy św. w piątki o godz. 11.25, od poniedziałku do czwartku jest odprawiana w szkole cicha Msza św. o godz. 7.15 - ta Msza jest dla uczniów nieobowiązkowa, obie jednak są otwarte dla wszystkich - serdecznie zapraszamy!

Dokładne terminy wszystich Mszy św. w naszej kaplicy można znaleźć TUTAJ

Procesja Bożego Ciała z udziałem uczniów Akwinaty