Edukacja domowa

Edukacja domowa to forma edukacji, która cieszy się coraz większą popularnością wśród rodziców zatroskanych o dobre wychowanie i kształcenie swoich dzieci.

 

Bardzo mocno wskazuje ona na podmiot wychowania, którym jest rodzina. Szkoły św. Tomasza z Akwinu  udzielają wsparcia rodzinom, które decydują się na tę formę nauczania.

Zasady

Szczegółowe zasady określa osobny dokument: Instrukcja spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą w Szkole Podstawowej i Liceum św. Tomasza z Akwinu.

Rodzice zobowiązują się do zapewnienia dzieciom warunków umożliwiających realizację podstawy programowej. Każdy uczeń otrzymuję legitymację szkolną, ma prawo korzystania z biblioteki oraz konsultacji na terenie Szkoły, np. z pedagogiem, może także brać udział w rekolekcjach, warsztatach, wycieczkach.

Egzaminy

Na początku każdego roku szkolnego uczniowie otrzymują wymagania egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów, w tym z katechizmu. Proponujemy dwa warianty zdawania egzaminów: sesję majowo-czerwcową lub tryb comiesięczny, polegający na zaliczeniu całego materiału z jednego lub dwóch przedmiotów co miesiąc w trakcie całego roku szkolnego. Przykładowy harmonogram: wrzesień - edukacja dla bezpieczeństwa i podstawy przedsiębiorczości, październik - informatyka i wiedza o społeczeństwie, listopad - katechizm i geografia, grudzień - biologia/przyroda, styczeń - język niemiecki/francuski, luty - chemia i historia, marzec - język polski, kwiecień - fizyka, maj - matematyka, czerwiec - język angielski. Terminy egzaminów wyznacza Szkoła.

Opłaty

Nauka w systemie ED jest bezpłatna. Bezpłatne są również zajęcia dodatkowe.

Zajęcia dodatkowe

Każdego naszego ucznia ED zapraszamy na zajęcia dodatkowe: artystyczne (teatr, plastyka), sportowe, rękodzielnicze (nauka szycia, zajęcia techniczne), rozwijające inne zainteresowania (matematyka, literatura i sztuka, historia, filozofia, koło eksperymentalne, fizyka, informatyka, robotyka, języki obce – angielski, starożytna greka oraz łacina).

Zapisy

Zainteresowanych zapraszamy na rozmowę. Chętni otrzymują od nas Instrukcję spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą oraz inne niezbędne dokumenty.