Civitas Sarmatica

Civitas Sarmatica jest korporacją uczniowską, której fundament stanowi odwoływanie się do tradycji sarmackiej. Choć sarmatyzm trudny jest do zdefiniowana i systemowego ujęcia, to daje się jednak wyłonić w nim historyczne, kulturowe i duchowe płaszczyzny, do których Civitas Sarmatica chce się odwoływać.

 

Wojownicze męstwo, które przylgnęło do etosu szlachcica, cechuje również naszych uczniów. Walka o dobro, piękno i prawdę jest wysiłkiem, którym podejmujemy w naszym małym państwie – Szkole. W codziennych szkolnych sprawach uczniowie starają się mężnie walczyć ze swoimi słabościami, zniechęceniem i lenistwem. Nieprzypadkowo drobne sprawy stają się „papierkiem lakmusowym” cnoty męstwa. Prawość charakteru, szczęśliwość w życiu i ostatecznie świętość zaczynają się od mężnej wierności w małych sprawach, zgodnie ze słowami Pana Jezusa – „Kto w małych rzeczach jest wierny, ten i w wielkich wierny będzie”.

Spośród wielu cech Sarmaty chcemy odwoływać się nie tylko do wszystkim znanych i lubianych cnót. Pragniemy pamiętać, przypominać i uczyć się dzisiaj również cnót niesłusznie pomijanych lub zapomnianych. Jedną z naszych ulubionych cnót tego właśnie typu jest dobroduszność. Dobra dusza to dusza pełna miłości, miłosierdzia i sprawiedliwości. Tak jak od słów należy przechodzić do czynów, tak nasi uczniowie zaczynają od pracy nad sobą, a nie od reformy świata na zewnątrz. Nieustanny trud i praca nad sobą, by dusza była dobra, przynosi owoce w postaci innych, równie nietuzinkowych i dziś pomijanych cnót – wielkoduszności, łagodności, szczodrości, a nade wszystko mądrości.

Civitas Sarmatica to korporacja rozwijająca w młodzieży poczucie przynależenia do szczególnego dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa mędrców i ludzi świętych. Od nich staramy się uczyć, choć nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza, że w każdym sarmacie jest pierwiastek nieokiełznanej tęsknoty i potrzeba dynamicznej walki ze światem. Należąca do Civitas Sarmatica młodzież pragnie rozwijać swoje talenty i potencjał twórczy, tak by w dorosłym życiu mieć solidny fundament cnót, które w trudnych sytuacjach nie tylko pozwalają walczyć, ale również wierzyć mocniej i prawdziwej. Staramy się obudzić w młodzieży pragnienie bycia elitą, świętą elitą.

Opiekunem Civitas Sarmatica jest prof. Jakub Mielniczuk.