Civitas Medievica

Civitas Medievica to „stowarzyszenie średniowieczne”, grupa opierająca swoje ideały i działalność na wielkich wzorach jednego z najpiękniejszych okresów w historii Europy. Jej członkowie starają się poznać idee średniowiecza, życie świętych, władców i rycerzy, kulturę epoki, by następnie móc wykorzystywać to wszystko we współczesnym świecie i w nastoletnim, a następnie dorosłym życiu. Szczytnym celom służą też szkolne konkursy pomiędzy korporacjami. Uczniowie rywalizują na płaszczyźnie naukowej, oceniana jest ich kultura osobista i zaangażowanie w szkolne życie. 

Opiekunem Civitas Medievica jest prof. Aleksandra Bartłomowicz.