Civitas Antiqua

Civitas Antiqua to stowarzyszenie, którego członkowie w szczególny sposób czerpią ze źródła tradycji europejskiej, jakim są kultura antycznej Grecji oraz osiągnięcia rzymskie.

 

Człowiek często zadaje sobie pytanie o to, dlaczego dane wydarzenie miało miejsce w konkretnym czasie. Co więc sprawiło, że Pan Jezus przyszedł na ten świat właśnie dwa tysiące lat temu? Nic przecież nie dzieje się z przypadku, ale wynika z Bożego planu. Podstawa, którą dała kultura grecka i rzymska, umożliwiła ludziom zrozumienie, co oznacza narodzenie Syna Bożego. Całe wieki wcześniejszego wypracowywania pojęć, filozofii, umiejętności organizowania się były niezwykle ważną podstawą dla funkcjonowania Kościoła. Również w następnych wiekach kultura antyczna miała duży wpływ na zasady, którymi kierują się katolicy: dzieła św. Augustyna oraz patrona naszej szkoły – św. Tomasza z Akwinu wyrosłe z filozofii Platona i Arystotelesa są szczególnie ważne w dzisiejszym świecie dla tradycyjnego katolika. Jedną z większych, obok tradycyjnie sprawowanej Mszy świętej, pomocy w walce z błędami modernizmu jest logiczne i racjonalne myślenie – umiejętność niewątpliwie wywodząca się z antyku. Człowiek rozumiejący dokładnie w Kogo i Co wierzy, potrafiący to powiedzieć (retoryka!) i uzasadnić (logika!) jest zazwyczaj skuteczniejszym apostołem i trudniej zachwiać go w wierze. 

Dlatego właśnie Civitas Antiqua jest grupą uczniów pogłębiających swoją wiedzę o osiągnięciach starożytnych oraz wykorzystujących tę wiedzę do zmierzenia się z wyzwaniami rzucanymi przez świat. Członkowie Civitas Antiqua mają istną kopalnię wzorców do naśladowania: od greckiego filozofa, poprzez rzymskiego jurystę aż do doktora Kościoła i świętego męczennika.

Opiekunem Civitas Antiqa jest prof. Marian Kantorowicz.