Niezwykła szkoła katolicka

Poniżej prezentujemy fragmenty wybranych świadectw przesłanych do nas przez Uczniów i Rodziców. Pełną treść świadectw można pobrać w formacie pdf.

Uczniowie

„To nie jest zwykła katolicka szkoła”

W naszej szkole nie sposób się nudzić. Mamy do wyboru ogromną liczbę zajęć dodatkowych, takich jak tańce, gry zespołowe, samoobrona, chór, zajęcia z emisji głosu, różne zajęcia plastyczno-techniczne (w tym zajęcia z rzeźby). Istnieje również uczniowski teatr Yorick, który oprócz wystawiania wspaniałych sztuk Williama Shakespeara prezentuje inne przedstawienia różnych autorów, w tym samych uczniów! [...]

Nasza szkoła nie jest zwykłą katolicką szkołą. Codziennie przed zajęciami uczeń ma możliwość uczestnictwa we Mszy Św. Wszechczasów. Ponadto można na każdej przerwie nawiedzić Najświętszy Sakrament w szkolnej kaplicy lub wyspowiadać się u księdza. Na katechizmie poznajemy prawdziwą naukę Kościoła, dzięki której stajemy się lepszymi ludźmi względem Boga i bliźnich.

Szymon Frycholc, maturzysta 2019 (wrzesień 2018)

Rodzice

„Szkoła współpracuje z nami w wychowaniu dzieci”

O ileż łatwiej przejść przez burzliwy okres rozwoju i dojrzewania człowiekowi, który w każdym środowisku w jakim spędza większość swojego życia, a więc w domu i w szkole, otrzymuje spójny, jasny i zgodny ze sobą zestaw wartości i aksjomatów. To właśnie dlatego, z miłości do swoich dzieci, z chęci ułatwienia im życiowej drogi, z troski o to, by uczyły się patrzeć na dzisiejszy świat z dystansem i krytycyzmem ludzi prawdziwie wolnych, zdecydowałem się posłać je do Szkoły Św. Tomasza z Akwinu. [...]

Jest to jedyna Szkoła, co do której jako katolicki ojciec mam pewność, że trud wychowawczy podejmowany przez pracujących w niej nauczycieli jest ukierunkowany w tę samą stronę co moje starania. Powyższe słowa to nie życzenia i oczekiwania wobec szkoły, a fakty.

Bartosz Ż., ojciec licealistki i ucznia 2 klasy SP (wrzesień 2018)

„Naprawdę jest w Polsce taka szkoła!”

Z mojego punktu widzenia szczególnie cenne są zajęcia z dialektyki i retoryki. Dzięki umiejętności definiowania i logicznego rozumowania bowiem możemy mówić w sposób precyzyjny i przekonujący.

Szkoły Akwinaty to miejsce, w którym można uzyskać nie tylko solidną formację intelektualną, lecz także zdrową formację religijną. Duchowe wsparcie, ortodoksyjną katechizację i możliwość regularnego uczestniczenia w Mszy Wszechczasów zapewniają uczniom księża z Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X.

Należy podkreślić, że młodzi ludzie mają tu możliwość nabywania i rozwijania w sobie ważnych cnót społecznych. Przykładem są trzy korporacje uczniowskie (civitates) w znaczący sposób wspierające wzajemną integrację. [...]

Bardzo podoba mi się to, że w Szkołach Akwinaty kładzie się tak duży nacisk na rozwijanie wrażliwości artystycznej młodzieży. [...] Muszę wyznać, że w żadnej innej szkole nie widziałem tak profesjonalnie przygotowanych przedstawień teatralnych. Nie chodzi mi tylko o znakomitą grę aktorską, lecz również o bogactwo kostiumów, rekwizytów oraz imponującą pod względem plastycznym scenografię.

Paweł Bany, ojciec licealistki (wrzesień 2018)