Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej z ks. Karolem Stehlinem

Maj 16, 2019
źródło: Szkoły św. Tomasza z Akwinu

Rycerstwo Niepokalanej to katolickie stowarzyszenie, założone przez samego św. Maksymiliana Kolbego i kultywowane w naszej Szkole. Ostatnie rekolekcje wielkopostne zaowocowały zasileniem szeregów MI wieloma młodymi osobami, a piętnastego maja odbyło się spotkanie przeznaczone tylko dla Rycerzy.

Spotkanie prowadził Ks. Karol Stehlin, dyrektor Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji. Przemawiał do kilkudziesięcioosobowej grupy uczniów i nauczycieli należących do Militia Immaculatae.

Opowiedział o swoich doświadczeniach misyjnych na Filipinach, gdzie zdobywał młodych ludzi dla tego pięknego dzieła. Opisał historię trzech nieco apatycznych młodzieńców, którzy z trudem ukończywszy szkołę, nie zajmowali się już niczym innym. Poruszyła ich jednak zewnętrzna strona religijnych uroczystości. Podczas procesji z dumą nosili na ramionach piękną statuę Niepokalanej. Zapytani jednak o cel swoich działań, nie potrafili powiedzieć zbyt wiele o tej, której figurę nosili, nie byli też w stanie wyjaśnić istoty i celu uroczystości. Kpiące uwagi sprawiły, że zaczęli zdobywać wiedzę katechetyczną. Początkowo niechętnie przyjęli materiały od Księdza, ale szybko zauważyli, że nie tylko udaje im się zatrzeć niedobre wrażenie, ale potrafią nawet zachęcić innych do żywego zainteresowania religią. Historią o młodych Filipińczykach Ksiądz rozpoczął swój wykład dla Rycerzy, którzy nie tylko powinni nosić Cudowny Medalik, ale też systematycznie poszerzać swoją wiedzę na temat prawd wiary. Kapłan przestrzegł przez zagrożeniami, jakie stoją przed katolikami: obawą przed śmiesznością oraz pokusą marazmu, która czyni z członków MI „śpiących rycerzy”. Dla celów Rycerstwa - nawrócenia grzeszników i uświęcenia wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej - św. Maksymilian polecał używanie wszelkich godziwych środków. Należą do nich: modlitwa i rozdawanie Cudownego Medalika, ale także środki masowego przekazu: prasa, radio, Internet. 

Każdy z członków MI otrzymał na zakończenie spotkania najnowszy numer czasopisma Triumf Niepokalanej, by zdobywać z niego wiedzę i zachętę do głębszego życia duchowego, a także po to, by przekazać pisemko innym - zgodnie z zaleceniem św. Maksymiliana. Jako wakacyjne zadanie Rycerze otrzymali odprawienie nowenny według wskazówek Księdza opisanych w broszurce „Poświęcenie się Niepokalanej”.