Rozpoczęcie roku szkolnego

Wrzesień 09, 2020
źródło: FSSPX Spirituality

Rok szkolny 2020/21 rozpoczął się we wtorek 1 września.

Tego dnia witaliśmy się wyjątkowo ciepło, ciesząc się spotkaniem po dłuższej niż co roku przerwie. Ksiądz Rektor podczas uroczystej Mszy św. opowiedział o bojowaniu, jakie nas czeka: walce o kształtowanie cnót i walce z naszymi wadami. Formowanie charakteru to kształtowanie sprawności związanych z czterema cnotami kardynalnymi: roztropnością, sprawiedliwością, umiarkowaniem i męstwem. Człowiek o wyćwiczonej woli staje się człowiekiem silnym, niepoddającym się własnym emocjom, a w ćwiczeniu woli ogromną rolę spełnia szkoła. Wszelkie szkolne regulacje nie stanowią przypadkowych zapisów w regulaminach, ale - spełniane ze świadomością ich celu - służą kształtowaniu wspomnianych cnót kardynalnych.

Uroczystą Mszę św. ozdabiał swym śpiewem nasz nauczycielsko-uczniowski chór. Po liturgii uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas, by tam uzyskać skonkretyzowane wskazówki do kształtowania cnót – wszelkie plany na przyszły rok.