Praca Szkoły po feriach

Styczeń 16, 2021
źródło: FSSPX Spirituality

W poniedziałek 18 stycznia do pracy stacjonarnej wracają klasy 1-3 Szkoły Podstawowej. Pozostałe klasy kontynuują naukę w trybie zdalnym.