Obchody 100-lecia niepodległości Polski

Listopad 11, 2018
źródło: Szkoły św. Tomasza z Akwinu

Rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole obchodziliśmy przez dwa dni. W czwartek 9 listopada udaliśmy się do Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie wzięliśmy udział w lekcji muzealnej dotyczącej Kresów oraz zwiedzaliśmy muzeum. Była to świetna okazja m.in. do przypomnienia sobie, jakie granice miała Polska przed zaborami i jak wyglądała po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

 

Następnego dnia tę wielką rocznicę dla naszego kraju uczciliśmy apelem, podczas którego nasi najmłodsi uczniowie recytowali teksty poetyckie, a wszyscy zebrani, wspólnie ze szkolnym chórem, odśpiewali patriotyczne i żołnierskie pieśni. Ukoronowanie obchodów stanowił wykład dr Anny Mandreli opisujący duchowość i charakter Witolda Pileckiego. 

Fakty z życia rotmistrza zostały przedstawione w bardzo interesujący sposób, ukazujący jego działania jako naturalną konsekwencję cech charakteru, kształconych w dzieciństwie  w rodzinie, a także w dorosłym życiu przez niego samego. Poznaliśmy tego narodowego bohatera jako żołnierza, syna, męża i ojca. Dr Mandrela wielokrotnie odwoływała się do swoich doświadczeń związanych z badaniami naukowymi dotyczącymi rotmistrza i spotkaniami z jego synem, córką i szeregiem osób zaangażowanych w kultywowanie pamięci o Pileckim. Podkreśliła także znaczenie religijności jako głównego filaru czynów rotmistrza – tych bohaterskich i tych zwykłych, codziennych, ale wiele mówiących o jego postawie wobec drugiego człowieka.