Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Marzec 22, 2021
źródło: Szkoły św. Tomasza z Akwinu

Z okazji 50 – lecia powstania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X nasza Szkoła zorganizowała Międzynarodowy Konkurs Plastyczny: „Zachowanie Mszy świętej. I co jeszcze zawdzięczamy FSSPX?”. Celem Konkursu było upamiętnienie jubileuszu, przypomnienie wyjątkowej roli Bractwa w zachowaniu Mszy Świętej i wiary katolickiej. Była to forma wyrażenia wdzięczności za dzieła FSSPX, w tym także za szkoły.

Zaproszenie wysłaliśmy do różnych placówek, w tym szkół Bractwa na świecie. Odpowiedziało nam osiem szkół: z Polski, Argentyny, Anglii, Niemiec, Szwajcarii oraz aż trzy z Francji. Spośród stu dwudziestu pięciu prac wyłoniliśmy troje zwycięzców: dwie prace z Francji i jedną z Argentyny. Cieszymy się, że rośnie zainteresowanie naszymi międzynarodowymi działaniami. W 2017 r., kiedy zorganizowaliśmy konkurs plastyczny z okazji stulecia objawień w Fatimie, otrzymaliśmy prace tylko z dwóch zagranicznych placówek, z Francji i Stanów Zjednoczonych.

Zaproponowaliśmy konkursowiczom nagrodę najlepszą z możliwych: odprawione zostały dwie Msze Święte, jedna w intencji zwycięzców, druga w intencji wszystkich uczestników. Tak piękna nagroda zwraca uwagę dzieci i młodzieży na to, że warto pracować dla celów wyższych, nadprzyrodzonych, nie tylko materialnych, aby móc gromadzić sobie skarby w niebie.

Najpiękniejsze prace można było zobaczyć na wystawie w warszawskim przeoracie, a także w naszej Szkole.