Konkurs Różańcowy

Listopad 12, 2019
źródło: FSSPX Spirituality

Październik, miesiąc Maryjny, upłynął pod znakiem czci oddawanej Niepokalanej. 

Najmłodsi uczniowie co poniedziałek odmawiali jedną dziesiątkę Różańca i słuchali krótkiego rozważania o tajemnicach części chwalebnej, które przygotowywał Brat Maksymilian. Na lekcjach poznawały dzieje zwycięstw różańcowych, które uświadamiały wielką siłę modlitwy, mającą większą moc niż najliczebniejsze wojska. Zwycięstwa zostały uwiecznione na dziecięcych rysunkach, wiernie oddających szczegóły bitewne oraz płynące z tych wydarzeń przesłanie. Ukoronowaniem Maryjnego miesiąca było rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Różańcowego. Uczniowskie prace zdobiły korytarz przed kaplicą, ciesząc bogactwem pomysłów na wykonanie różańców. Przygotowanie do Konkursu skupiało całe rodziny, choć byli i tacy, którzy wzięli udział w dwóch kategoriach - indywidualnej i rodzinnej. A pomysły były wspaniałe, np. umiejętnie wplecione w różaniec rysunki przedstawiające poszczególne tajemnice. Wśród licznych bardzo dobrych prac dyrekcja Szkoły wybrała te najbardziej się wyróżniające. Nagrody z rąk Księdza Rektora przyjęli:

w kategorii indywidualnej:

I miejsce: Zofia Mitura kl. II

II miejsce: Jan Haraburda kl. II i Ignacy Romankiewicz kl. I

II miejsce: Zofia Błażejczyk klasa IV

w kategorii rodzinnej:

I miejsce: Jerzy Szałaciński kl. I

II miejsce: Weronika Jaszewska kl. I

II miejsce: Elżbieta Błażejczyk kl. I