Konkurs polonistyczno-plastyczny z okazji dwustulecia urodzin Cypriana Kamila Norwida

Maj 04, 2021
źródło: Szkoły św. Tomasza z Akwinu

W tym roku obchodzimy dwustulecie urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Nasz trzeci narodowy wieszcz przyszedł na świat 24 września 1821 roku w Laskowie- Głuchach (na Mazowszu, w blisko położonym od nas powiecie wyszkowskim). Autor Promethidiona to nie tylko wybitny poeta, eseista i dramaturg, lecz także utalentowany grafik, malarz, rzeźbiarz, filozof. Dał się on też poznać jako głęboko wierzący katolik i gorący patriota. W listopadzie Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

Jubileusz poety postanowiliśmy również uczcić w Akwinacie. W ramach szkolnych obchodów rocznicy urodzin wybitnego twórcy ogłaszamy konkurs polonistyczno-plastyczny. Czekamy na uczniowskie portrety wieszcza. Osobom utalentowanym literacko proponujemy zaś napisanie pracy na następujący temat: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Jak rozumiesz przytoczone słowa Cypriana Kamila Norwida?

Na Wasze prace czekamy do 31 maja. Można je składać w sekretariacie szkolnym lub przesyłać mailowo na adres: [email protected]. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu czerwca. Najlepsze prace zostaną uhonorowane wartościowymi nagrodami książkowymi.

Serdecznie też zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej poświęconej Norwidowi znajdującej się pod tym linkiem oraz okolicznościowej gazetki, która wkrótce pojawi się na szkolnym korytarzu. Jesienią planujemy przeprowadzenie konkursu recytatorskiego liryki Norwida.