Jasełka

Luty 16, 2021
źródło: Szkoły św. Tomasza z Akwinu

Tradycji stało się zadość. Jasełka w naszej szkole odbyły się, co prawda bez publiczności na sali, ale za to z szeroką widownią przed monitorami.

Treść jasełek jest zawsze podobna, przedstawia przecież prawdziwą historię narodzenia Pana Jezusa. Jednak każdego roku dla urozmaicenia, a także w zależności od możliwości i potrzeb  małych aktorów, scenariusz różni się nieco od innych. Nasza obecna rzeczywistość sprawiła, że treści przedstawiane w tym roku zyskały wyjątkowo aktualne znaczenie.

Pierwsza scena nawiązywała do adwentu. Wprowadziła nas w nastrój przygnębienia, oczekiwania na zmiłowanie Pana Boga: aniołowie z nieba współczują ludzkiej niedoli, ze zdziwieniem przyjmują wiadomość, że oto Syn Boży opuści niebo i stanie się człowiekiem, by sam, osobiście,  przyjść z pomocą ludzkości. A stanie się to dzięki zgodzie Niepokalanej, Matce wybranej przez Boga.

Święta Anna wyjaśnia swej małej Córeczce przepowiednie proroków. Później widzimy Maryję zajętą pracą i modlitwą, przyjmującą pokornie zwiastowanie Archanioła Gabriela.

Pastuszkowie narzekają na ciężkie czasy, w jakich przyszło im żyć. Przywołują proroctwa, które zapowiadają przyjście Mesjasza. Oczekują z nadzieją, że wybawi ich z niewoli.

Trzej królowie tym razem przybyli nie ze wschodu, ale z Polski. Mieszko I, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski w swoich przemowach nawiązali do czasów chlubnej przeszłości  i dawnej świetności Polski. Przypomnieli o zasługach Polaków w krzewieniu i obronie chrześcijaństwa w Europie. Ten rycerski duch wytrwałości i walki o królestwo Chrystusa Króla potrzebny jest w dzisiejszych czasach jak nigdy dotąd.

O wierności Bogu i religii katolickiej zapewniały Dzieciątko Jezus małe dzieci. W dowód wdzięczności przyniosły swoje czyste serca. 

Jak co roku w naszych jasełkach, na zakończenie przyszli do żłóbka grzesznicy uosabiający każdego  z nas. Padły skłaniające do zadumy słowa, w pełni oddające sens Bożego Narodzenia:

„Nad klejnoty i nad złoto

Droższa dusza nawrócona.

Bo to przecież dla nas

Bóg na krzyżu skonał.”

 

Jasełka można obejrzeć na kanale FSSPX Polska.