Aktualności

Dzień patrona Sarmatiki

16 maja to szczególny dzień dla członków jednej z naszych Civitates. Sarmatica obchodzi wtedy święto swojego patrona – św. Andrzeja Boboli. Z tej okazji tego dnia poranny apel odbył się nieco inaczej. Uczeń I klasy liceum, Janek Podlasiewski, założył kontusz szlachecki i w tym stroju przybliżył społeczności szkolnej sylwetkę heroicznego Jezuity – patrona Polski, Warszawy […]

Spotkania z historią

W kwietniu uczniowie naszych korporacji uczestniczyli w trzech spotkaniach edukacyjnych z kombatantami Batalionu „Kiliński”. Odbyły się one w gmachu Światowego Zrzeszenia Żołnierzy Armii Krajowej „PAST” w Warszawie. Piątego kwietnia na tę wyjątkową lekcję żywej historii wybrała się Antiqua, dziewiątego – Mediewica i dwudziestego szóstego – Sarmatica. Były to niezapomniane spotkania, bo przecież nie ma lepszego sposobu […]

Konkurs kaligraficzny

Cierpliwość, spokój, cisza – uczniowie najmłodszych klas wiedzą, że są to warunki niezbędne, by pięknie pisać. Co miesiąc zasiadają do drewnianych pulpitów i ujmują pióra, przygotowując się do warsztatów kaligraficznych prowadzonych przez specjalistę z Muzeum Pałacu w Wilanowie. Wiedzą już, jak „budować owal” i rozumieją, że rozplanowanie tekstu na karcie odzwierciedla ich wewnętrzną harmonię lub […]

Dalej

Kontakt

Szkoły św. Tomasza z Akwinu
ul. Piotra Skargi 13, 05-420 Józefów
tel: +48 22 465 54 04 lub + 48 698 963 300
(czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)
fax: 0-22 465 54 05
e-mail: sekretariat@akwinata.edu.pl

Fundacja Sancti Iosephi
ul. Piotra Skargi 13, 05-420 Józefów
KRS 237527 – NIP 532-189-46-76
e-mail do Zarządu Fundacji: fsi@fsspx.pl

Rachunki

BIC/SWIFT: BREXPLPWWA2

IBAN: litery „PL” wraz z numerem odpowiedniego rachunku

Główny i ogólny rachunek Fundacji Sancti Iosephi:

95 1140 1977 0000 3015 4500 1001

Wpłaty czesnego (tylko i wyłącznie):

30 1140 1977 0000 3015 4500 1007

Pozostałe opłaty (opłata rekrutacyjna, obiady, mundurki, wycieczki, materiały szkolne itp., itd.) odpowiednio do szkoły:

Punkt przedszkolny:

73 1140 1977 0000 3015 4500 1009

Szkoła Podstawowa:

03 1140 1977 0000 3015 4500 1008

Gimnazjum:

14 1140 1977 0000 3015 4500 1004

Liceum:

41 1140 1977 0000 3015 4500 1003

O nas

Szkoły św. Tomasza z Akwinu w Józefowie pomagają w edukacji dzieci i młodzieży Rodzinom, które chcą realizować ją w świadomej i odpowiedzialnej współpracy ze Szkołą. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rzeczą jest wzięcie odpowiedzialności za formację dzieci i młodzieży. Wiemy, że nie jest to możliwe w oderwaniu od Prawdy, Dobra i Piękna, których źródłem i pełnią jest Bóg. W tym, co dotyczy spraw zasadniczych w wychowaniu i kształceniu młodego człowieka, nie wolno iść na kompromisy, czy to uwarunkowane systemowo, czy też podyktowane innymi względami. Celem istnienia naszej Szkoły jest współpraca z Rodzicami zatroskanymi o prawdziwie katolickie wychowanie i kształceni swoich dzieci. W szczególny sposób jesteśmy ukierunkowani na Rodziny przywiązane do łacińskiej tradycji liturgicznej i duchowej Kościoła, pozostając otwartymi na wszystkich uczniów, którzy akceptują charakter Szkoły wyrażony w Statucie i innych zapisach prawa wewnątrzszkolnego. W naszej pracy czerpiemy z doświadczeń pokoleń (edukacja klasyczna), pozwala nam to skutecznie przygotować swoich wychowanków do odkrycia i odpowiedzenia na Boże powołanie w realiach współczesnego świata.

Rekrutacja

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa prowadzi nabór do klas 0-1 oraz 7. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na wniosek rodziców ucznia po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z rodzicami oraz spotkaniu z kandydatem. Wszystkie klasy mają zajęcia w budynku przy ul. Piotra Skargi 13 w Józefowie. Od klasy 5 zajęcia dla dziewcząt i chłopców prowadzone są osobno.

Liceum Ogólnokształcące przyjmuje absolwentów szkół gimnazjalnych do klasy pierwszej żeńskiej oraz pierwszej męskiej na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Liceum prowadzi nabór także do klasy drugiej i trzeciej.

Kryteriami przyjęcia do Liceum są wyniki wewnętrznych egzaminów wstępnych oraz pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej z kandydatem oraz rodzicami. Zainteresowani rodzice zapoznawani są z zapisami Statutu i Regulaminu Szkoły. Zobowiązują się do przestrzegania ich, co potwierdzają w formie deklaracji pisemnej.

Nauka w szkole jest odpłatna. Kandydaci, których sytuacja materialna nie pozwala na uiszczanie pełnego czesnego mogą ubiegać się dofinansowanie ze strony fundacji Sancti Josephi. Wysokość wsparcia ustalana jest indywidualnie. Przyjęcie uczniów do Szkoły dokonuje się na podstawie decyzji podejmowanej przez dyrektora Szkoły.

W celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminów wstępnych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, pod numerem: (022) 465 54 04 lub 698 963 300