Aktualności

Skandal w Otwocku

Położone nad malowniczym brzegiem wille, pensjonaty i sanatoria nie tylko były obecne w świadomości i wakacyjnych zwyczajach mieszkańców przedwojennej Warszawy, ale znalazły także swoje miejsce w literaturze. Wszak to do Otwocka wyrusza leczyć się chora na gruźlicę koleżanka Ewy, której szaleństwa tak zgrabnie opisał Makuszyński, a nazwę nadświdrzańskiego stylu architektonicznego zawdzięczamy Gałczyńskiemu, który w wierszu “Wycieczka […]

Zakończenie roku szkolnego

Czas wytężonej nauki musiał się kiedyś skończyć. Nadszedł długo oczekiwany koniec roku szkolnego. Nawiązał do niego w swym kazaniu x. Konstantyn Najmowicz, przypominając o tym, że wszyscy zasługują na odpoczynek, ale nikt nie powinien zapominać o tym, kto nas stworzył i komu zawsze powinniśmy oddawać cześć, niezależnie od tego, co robimy. Każdy z nas tego […]

Konkurs sentencji

Język łaciński i kulturę starożytną poznajemy w naszej Szkole nie tylko na lekcjach, ale również poprzez konkursy. Uczniowie przez cały rok szkolny odnajdowali klasyczne sentencje umieszczone w różnych miejscach w budynku Szkoły, zapisywali je i tłumaczyli na język polski. Kilkuetapowy konkurs zakładał trzy spotkania, podczas których poszczególne civitates wykazywały się znajomością maksym.  Ostatni etap konkursu […]

Dalej

Kontakt

Szkoły św. Tomasza z Akwinu
ul. Piotra Skargi 13, 05-420 Józefów
tel: +48 22 465 54 04 lub + 48 698 963 300
(czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)
fax: 0-22 465 54 05
e-mail: sekretariat@akwinata.edu.pl

Fundacja Sancti Iosephi
ul. Piotra Skargi 13, 05-420 Józefów
KRS 237527 – NIP 532-189-46-76
e-mail do Zarządu Fundacji: fsi@fsspx.pl

Rachunki

BIC/SWIFT: BREXPLPWWA2

IBAN: litery „PL” wraz z numerem odpowiedniego rachunku

Główny i ogólny rachunek Fundacji Sancti Iosephi:

95 1140 1977 0000 3015 4500 1001

Wpłaty czesnego (tylko i wyłącznie):

30 1140 1977 0000 3015 4500 1007

Pozostałe opłaty (opłata rekrutacyjna, obiady, mundurki, wycieczki, materiały szkolne itp., itd.) odpowiednio do szkoły:

Punkt przedszkolny:

73 1140 1977 0000 3015 4500 1009

Szkoła Podstawowa:

03 1140 1977 0000 3015 4500 1008

Gimnazjum:

14 1140 1977 0000 3015 4500 1004

Liceum:

41 1140 1977 0000 3015 4500 1003

O nas

Szkoły św. Tomasza z Akwinu w Józefowie pomagają w edukacji dzieci i młodzieży Rodzinom, które chcą realizować ją w świadomej i odpowiedzialnej współpracy ze Szkołą. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rzeczą jest wzięcie odpowiedzialności za formację dzieci i młodzieży. Wiemy, że nie jest to możliwe w oderwaniu od Prawdy, Dobra i Piękna, których źródłem i pełnią jest Bóg. W tym, co dotyczy spraw zasadniczych w wychowaniu i kształceniu młodego człowieka, nie wolno iść na kompromisy, czy to uwarunkowane systemowo, czy też podyktowane innymi względami. Celem istnienia naszej Szkoły jest współpraca z Rodzicami zatroskanymi o prawdziwie katolickie wychowanie i kształceni swoich dzieci. W szczególny sposób jesteśmy ukierunkowani na Rodziny przywiązane do łacińskiej tradycji liturgicznej i duchowej Kościoła, pozostając otwartymi na wszystkich uczniów, którzy akceptują charakter Szkoły wyrażony w Statucie i innych zapisach prawa wewnątrzszkolnego. W naszej pracy czerpiemy z doświadczeń pokoleń (edukacja klasyczna), pozwala nam to skutecznie przygotować swoich wychowanków do odkrycia i odpowiedzenia na Boże powołanie w realiach współczesnego świata.

Rekrutacja

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa prowadzi nabór do klas 0-1 oraz 7. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na wniosek rodziców ucznia po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z rodzicami oraz spotkaniu z kandydatem. Wszystkie klasy mają zajęcia w budynku przy ul. Piotra Skargi 13 w Józefowie. Od klasy 5 zajęcia dla dziewcząt i chłopców prowadzone są osobno.

Liceum Ogólnokształcące przyjmuje absolwentów szkół gimnazjalnych do klasy pierwszej żeńskiej oraz pierwszej męskiej na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Liceum prowadzi nabór także do klasy drugiej i trzeciej.

Kryteriami przyjęcia do Liceum są wyniki wewnętrznych egzaminów wstępnych oraz pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej z kandydatem oraz rodzicami. Zainteresowani rodzice zapoznawani są z zapisami Statutu i Regulaminu Szkoły. Zobowiązują się do przestrzegania ich, co potwierdzają w formie deklaracji pisemnej.

Nauka w szkole jest odpłatna. Kandydaci, których sytuacja materialna nie pozwala na uiszczanie pełnego czesnego mogą ubiegać się dofinansowanie ze strony fundacji Sancti Josephi. Wysokość wsparcia ustalana jest indywidualnie. Przyjęcie uczniów do Szkoły dokonuje się na podstawie decyzji podejmowanej przez dyrektora Szkoły.

W celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminów wstępnych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, pod numerem: (022) 465 54 04 lub 698 963 300